Skip links

Kłopoty finansowe w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego ? Restrukturyzujemy

Zła sytuacja finansowa w firmie!

Restrukturyzacja 

W polskim prawie obowiązuje szereg instytucji prawnych objętych ustawą Prawo restrukturyzacyjne umożliwiających działanie ukierunkowane na zmianę struktury gospodarczej firm oraz zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa lub jego funkcjonalności, czyli po prostu „wyciągnięcie firmy z kłopotów”.
Zaletami tego rozwiązania są:
· Całkowite wstrzymanie egzekucji
· Możliwość objęcia postepowaniem należności publicznoprawnych (ZUS i inne zobowiązania podatkowe)
· Możliwość odzyskania zaufania względem kontrahentów i dostawców
· W trakcie restrukturyzacji przedsiębiorca posiada czas na znalezienie zewnętrznych źródeł finansowania czy sprzedaży nieruchomości
· Dotyczy zarówno spółek prawa handlowego a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Co istotne należy wskazać, iż nie prowadzi ona do zakończenia działalności przedsiębiorstwa czy jego likwidacji

Tel 32 2010710
Tel +48 606 330 036

[email protected]