Skip links

Obsługa prawna osób fizycznych

My nie doradzamy. My rozwiązujemy problemy.

Obsługa prawna

Obsługa prawna osób fizycznych

Kancelaria udziela porad i konsultacji prawnych, a także sporządza ekspertyzy prawne. Klienci indywidualni mogą liczyć na kompetentne doradztwo i wsparcie z zakresu następujących dziedzin prawa:

§ Prawo cywilne i gospodarcze

 • Reprezentowanie Klientów jako powodów, pozwanych i uczestników postępowań.
 • Sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień.
 • Sprawy spadkowe.
 • Sprawy z zakresu prawa rzeczowego, m.in. dotyczące prawa własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, podziału majątku.
 • Sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości.
 • Sprawy związane z obrotem nieruchomości.
 • Sprawy dotyczące podziału majątku.
 • Postępowania egzekucyjne.

§ Prawo rodzinne i sprawy nieletnich

 • Sprawy o rozwód i separację.
 • Sprawy o alimenty.
 • Sprawy dotyczące wykonywania, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej.

§ Prawo pracy

 • Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy.
 • Sprawy o przywrócenie do pracy.
 • Sprawy o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego bądź naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy.
 • Sprawy o sprostowanie świadectwa pracy.
 • Sprawy o mobbing.

Ponadto Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Kolano we współpracy z Kancelarią Adwokacką reprezentuje interesy pokrzywdzonych w sprawach karnych.