Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Kolano oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz klientów korporacy. Każdorazowo tryb pracy dostosowujemy do bieżących potrzeb Klienta, zapewniając pomoc prawną i bezpieczeństwo prawne na dogodnych dla Klienta warunkach. Jeśli istnieje taka potrzeba, możemy wydelegować na określoną liczbę godzin bądź dni w tygodniu konkretnego pracownika Kancelarii do obsługi prawnej w siedzibie klienta.

Nasza działalność w zakresie obsługi klientów korporacyjnych i przedsiębiorstw w szczególności obejmuje:

§ Prawo i postępowanie cywilne

 • Windykacje należności w ramach postępowania polubownego, na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 • Analiza dokumentacji prawnej w postaci projektów umów, statutu i regulaminów.
 • Negocjowanie umów.
 • Wydawanie opinii prawnych.
 • Dochodzenie odszkodowań.

§ Prawo pracy

 • Przygotowanie projektów umów.
 • Opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy.
 • Wydawanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy.
 • Pomoc prawną przy zawaraniu i rozwiązywaniu wszystkich rodzajów umów o pracę.

§ Prawo i postępowanie administracyjne

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

§ Prawo zamówień publicznych

Jednym z obszarów specjalizacji Kancelarii Radcy Prawnego Rafała Kolano jest również prawo zamówień publicznych. Oferta kierowana jest  zarówno do przedsiębiorców ubiegających się o zlecenia w ramach zamówienia publicznego, jak i do instytucji dysponujących środkami publicznymi.

Pomoc w zakresie:

 • przygotowania ofert oraz złożenia prawidłowych dokumentów,
 • przygotowania dokumentacji przetargowej,
 • analizy dokumentacji przetargowej,
 • analizy środków prawnych łącznie z zastępstwem prawnym,
 • zawierania umów o wykonanie zadania w ramach zamówienia publicznego,
 • świadczenia pomocy prawnej w zakresie ubiegania się przez Klientów o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji.

Informacje na temat indywidualnie skonstruowanej oferty można uzyskać w sekretariacie kancelarii.

TOP