Skip links

Obsługa prawna przedsiębiorstw

My nie doradzamy. My rozwiązujemy problemy.

Obsługa prawna

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Kolano oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz klientów korporacy. Każdorazowo tryb pracy dostosowujemy do bieżących potrzeb Klienta, zapewniając pomoc prawną i bezpieczeństwo prawne na dogodnych dla Klienta warunkach. Jeśli istnieje taka potrzeba, możemy wydelegować na określoną liczbę godzin bądź dni w tygodniu konkretnego pracownika Kancelarii do obsługi prawnej w siedzibie klienta.

Nasza działalność w zakresie obsługi klientów korporacyjnych i przedsiębiorstw w szczególności obejmuje:

§ Prawo i postępowanie cywilne

 • Windykacje należności w ramach postępowania polubownego, na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 • Analiza dokumentacji prawnej w postaci projektów umów, statutu i regulaminów.
 • Negocjowanie umów.
 • Wydawanie opinii prawnych.
 • Dochodzenie odszkodowań.

§ Prawo pracy

 • Przygotowanie projektów umów.
 • Opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy.
 • Wydawanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy.
 • Pomoc prawną przy zawaraniu i rozwiązywaniu wszystkich rodzajów umów o pracę.

§ Prawo i postępowanie administracyjne

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

§ Prawo zamówień publicznych

Jednym z obszarów specjalizacji Kancelarii Radcy Prawnego Rafała Kolano jest również prawo zamówień publicznych. Oferta kierowana jest  zarówno do przedsiębiorców ubiegających się o zlecenia w ramach zamówienia publicznego, jak i do instytucji dysponujących środkami publicznymi.

Pomoc w zakresie:

 • przygotowania ofert oraz złożenia prawidłowych dokumentów,
 • przygotowania dokumentacji przetargowej,
 • analizy dokumentacji przetargowej,
 • analizy środków prawnych łącznie z zastępstwem prawnym,
 • zawierania umów o wykonanie zadania w ramach zamówienia publicznego,
 • świadczenia pomocy prawnej w zakresie ubiegania się przez Klientów o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji.

Informacje na temat indywidualnie skonstruowanej oferty można uzyskać w sekretariacie kancelarii.