Skip links

Sektor finansów publicznych

My nie doradzamy. My rozwiązujemy problemy.

Obsługa prawna

Sektor finansów publicznych

Pomoc prawna obejmuje w szczególności:

  • wydawanie opinii prawnych dotyczących stosowania prawa,
  • opiniowanie projektów uchwał rady gminy, powiatu (miasta), projektów uchwał zarządów powiatu (burmistrza, prezydenta), aktów wewnętrznego kierownictwa,
  • opiniowanie projektów umów,
  • inicjowanie postępowań sądowych w interesie gminy poprzez przygotowywanie i wnoszenie pozwów, wniosków i skarg do sądów powszechnych i administracyjnych oraz ich popieranie,
  • reprezentacja gminy (miasta) przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, innymi organami orzekającymi oraz instytucjami w tych sprawach oraz w innych na podstawie udzielonych pełnomocnictw,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie prawnych aspektów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.