Skip links

Co ze składkami ZuS?

W A Ż N E
Składka ZUS

Wszystkim Klientom z branż zagrożonych wirusem COVID-19, w których nastąpił istotny spadek przychodów przedsiębiorstwa zalecamy – złożyć w dniu dzisiejszym wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS (płatnych dziś).

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, oraz z zatorami płatniczymi związanymi z sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 – nie czekaj.

W związku z tym faktem, jakiekolwiek rozważania nad rozwiązaniami w zakresie polityki sprzedażowej usług powinny opierać się na założeniu efektywnej restrukturyzacji, której przysłuży się odroczenie terminu płatności składek ZUS.

Przedsiębiorco pomożemy Ci. Jesteśmy w tym razem. Skontaktuj się z nami.

Poniżej przedstawiamy przykład uzasadnienia wniosku o odroczenia terminu płatności dedykowanego dla branży hotelarskiej wraz z niezbędnym formularzem ZUS RSO do wypełnienia.

Wnioskodawca działa w branży hotelarstwa polskiego, w której w następstwie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 nastąpił istotny spadek przychodów przedsiębiorstwa. Utrata płynności finansowej potęgowana jest dalszym, nieprzewidywalnym rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju spowodowanym epidemią panującego wirusa. Zgodnie z komunikatami ogłoszonymi przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego, szacowany spadek przychodów ze sprzedaży usług noclegowych oscyluje w okolicach 20% i więcej, co przy dużym udziale kosztów stałych, może spowodować katastrofalne skutki (https://www.ighp.pl/aktualnosci/). Wyraźny spadek popytu na usługi noclegowe, korespondujący ze wskazanym komunikatem nastąpił u Wnioskodawcy ze znacznym wyprzedzeniem jego aktualności. Podsumowując ostatni tydzień kalendarzowy, anulowano większość rezerwacji i odwołano wszystkie imprezy okolicznościowe. Biorąc pod uwagę powyższe dane, Wnioskodawca kwalifikuje się do szczególnej grupy przedsiębiorców, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, oraz z zatorami płatniczymi związanymi z sytuacją epidemiologiczną na terenie województwa śląskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19 W związku z tym faktem, jakiekolwiek rozważania nad rozwiązaniami w zakresie polityki sprzedażowej w hotelu Wnioskodawcy powinny opierać się na założeniu efektywnej restrukturyzacji, której przysłuży się odroczenie terminu płatności składek ZUS. Podkreślenia wymaga, że termin płatności składek ZUS przypada na przeddzień istotnych wydarzeń związanych z m.in. z dysputą hotelarzy z województwa śląskiego z przedstawicielami Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego oraz ogłoszeniem pakietów osłonowych dla przedsiębiorców.

32 2010710

[email protected]