Skip links

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Od 31 lipca 2021 roku rozszerzono katalog podmiotów, które mają obowiązki stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jakie podmioty będą zobowiązane do stosowania ustawy?

– przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi

– pośrednicy w obrocie nieruchomościami

– przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi, antykami.

Jakie będą nowe obowiązki?

W celu wdrożenia procedur wymaganych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy należy:

– wyznaczyć osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków wynikających z w/w ustawy,

– opracować i przyjąć wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy,

– opracować i wdrożyć procedurę anonimowego sygnalizowania przez pracowników i współpracowników naruszeń przepisów w/w ustawy,

– ustalić zasady archiwizowania dokumentów związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych w/w ustawą,

– przeprowadzić szkolenia pracowników i współpracowników na temat prawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,

– sporządzić ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, związanego ze swoją współpracą z klientem, a także ocenić poziom tego ryzyka