Skip links

SUKCES PRZED SĄDEM APELACYJNYM W SPRAWIE O ROZWÓD

Prawnicy Kancelarii włączyli się do sprawy na etapie postępowania apelacyjnego. Na skutek złożonej apelacji i reprezentacji na rozprawie, Sąd dokonał zmiany wyroku rozwodowego w zakresie powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej.

̇ ́ .

rozwód Katowice, rozwód Śląsk