Skip links

Prosta Spółka Akcyjna

Od dnia 1 lipca 2021 roku można już rejestrować długo wyczekiwaną Prostą Spółkę Akcyjną. Spółka może zostać zarejestrowana przez system S-24, a minimalny kapitał akcyjny wynosi 1 zł. Wkład do spółki mogą stanowić świadczenie usług i pracy, co jest zakazane w Spółkach kapitałowych.Możliwość wniesienia wkładów w terminie 3 lat. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy spółki. Uproszczony transfer kapitału do „kieszeni” akcjonariusza.Tak zwane akcje założycielskie chroniące przed upłynnieniem kapitału akcjonariusza. W utworzonym kapitale akcyjnym, akcje nie stanowią jego części i nie mają wartości nominalnej. W spółce wystarczy powołać jedynie zarząd, natomiast ustawa umożliwia powołanie Rady Dyrektorów, która stanowi połączenie zarządu i rady nadzorczej. Możliwość tworzenia komitetów wykonawczych i komitetów rady dyrektorów.