Skip links

POSZERZAMY OFERTĘ USŁUG KANCELARII O KOMUNALIZACJĘ USŁUG PUBLICZNYCH

Od lipca poszerzyliśmy zakres świadczonych usług o Komunalizację usług publicznych.

Na czym polega?
Proces ten polega na zlecaniu przez podmioty samorządowe usług podlegających procedurom przetargowym do własnych podmiotów zależnych.

Jakie będą korzyści? Skorzystanie z komunalizacji usług publicznych przynosi efekt w postaci oszczędności budżetowych, ponieważ część wynagrodzenia wraca do budżetu j.s.t. w formie dywidendy, która może być następnie reinwestowana.  Skutkiem procesu jest także wzmocnienie pozycji spółek komunalnych, które uzyskują dodatkowe źródło przychodu, co również przekłada się na lepszą realizację zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej. 

W jaki sposób pomoże skorzystanie z usług Kancelarii? Kancelaria przeprowadza audyty prawne j.s.t. mające na celu zidentyfikowanie obszarów działalności konkretnej gminy, które mogą podlegać komunalizacji.  Kancelaria ma w tym celu opracowane bezpieczne i innowacyjne rozwiązania prawne, które umożliwią osiągnięcie założonego celu.