„Happening na Tysiącleciu”

Orły prawa 2021

Newsletter nr 10

Mecenas Rafał Kolano został wpisany na listę zawodowych pełnomocników i uzyskał uprawnienia do reprezentacji w sprawach o udzielenie ochrony na znaki towarowe i wzory użytkowe.

Newsletter Nr 9

Newsletter-nr-8

Od 31 lipca 2021 roku rozszerzono katalog podmiotów, które mają obowiązki stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jakie podmioty będą zobowiązane do stosowania ustawy? – przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub

Od lipca poszerzyliśmy zakres świadczonych usług o Komunalizację usług publicznych. Na czym polega? Proces ten polega na zlecaniu przez podmioty samorządowe usług podlegających procedurom przetargowym do własnych podmiotów zależnych. Jakie będą korzyści? Skorzystanie z komunalizacji usług publicznych przynosi efekt w postaci oszczędności budżetowych, ponieważ część wynagrodzenia wraca do budżetu j.s.t. w formie dywidendy, która może

Zamówienia publiczne

Już od czerwca możecie znaleźć nasz artykuł w „Zamówienia publiczne doradca”.

Prosta Spółka Akcyjna

Od dnia 1 lipca 2021 roku można już rejestrować długo wyczekiwaną Prostą Spółkę Akcyjną. Spółka może zostać zarejestrowana przez system S-24, a minimalny kapitał akcyjny wynosi 1 zł. Wkład do spółki mogą stanowić świadczenie usług i pracy, co jest zakazane w Spółkach kapitałowych.Możliwość wniesienia wkładów w terminie 3 lat. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy spółki. Uproszczony transfer

Najważniejszy ranking Kancelarii Ranking Rzeczpospolitej za 2021 rok. Awans o 8 pozycji w kategorii Śląsk i mocna pozycja w czołówce. Awans o 105 pozycji w kategorii Polska.

TOP