Termin: 20 kwietnia 2021 r. 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019). Ustawa ta wprowadza szereg zmian oraz nowych rozwiązań prawnych, które dotyczą całego procesu udzielania zamówień publicznych (począwszy od samego planowania postępowania, przez prowadzenie postępowania

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

Zapraszamy do nowego biura.

Nowe biuro Kancelarii w Katowicach przy ulicy Wrocławskiej 74 – biurowiec DL Prime.

Mecenas Kolano mediatorem

Mecenas Rafał Kolano został wpisany na listy mediatorów przy Sądach Okręgowych w Katowicach i Gliwicach.

Komentarz dla Inforu

– Rafał Kolano, Michał Kaczyński – Dnia 26 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwaną dalej specustawą covid), która przedłużyła na 2021 rok możliwości podejmowania przez rady gmin

Mediacje w sprawach rodzinnych

Rafał Kolano , Adrianna Kik Mediacja może toczyć się we wszystkich kategoriach spraw cywilnych, w których możliwe jest zawarcie ugody, o czym w szczególności świadczy treść art. 10 Kodeksu postępowania cywilnego dopuszczająca mediację we wszystkich sprawach, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody. Nie inaczej jest również w przypadku spraw rozwodowych, stanowiących jeden z głównych przedmiotów

Rafał Kolano, Klemetyna Szymanek Na podstawie treści art. 96 kpa w toku postępowania może zostać przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja może być zatem przeprowadzona po wszczęciu postępowania, lecz nie może zostać przeprowadzona po zakończeniu postępowania w danej instancji. Należy przyjąć, iż dopuszczalne również jest przeprowadzenie mediacji w postępowaniu odwoławczym, a także postepowaniach

Newsletter – X/20

Pracownicze Plany KapitałoweUwaga! Z dniem 27 października mija ważny termin dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie uruchomienia u siebie Pracowniczych Planów Kapitałowych w związku z czym należy wybrać jedną z dostępnych w tym zakresie instytucji finansowych oraz podpisać umowę o zarządzanie PPK.Kto podlega obowiązkowi przystąpienia do PPK?·  Podmiot, który na dzień 30 czerwca 2019 r.

Polska suwerenna cyfrowo

10-15-25

TOP