Mediacje w sprawach rodzinnych

Rafał Kolano , Adrianna Kik Mediacja może toczyć się we wszystkich kategoriach spraw cywilnych, w których możliwe jest zawarcie ugody, o czym w szczególności świadczy treść art. 10 Kodeksu postępowania cywilnego dopuszczająca mediację we wszystkich sprawach, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody. Nie inaczej jest również w przypadku spraw rozwodowych, stanowiących jeden z głównych przedmiotów

Rafał Kolano, Klemetyna Szymanek Na podstawie treści art. 96 kpa w toku postępowania może zostać przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja może być zatem przeprowadzona po wszczęciu postępowania, lecz nie może zostać przeprowadzona po zakończeniu postępowania w danej instancji. Należy przyjąć, iż dopuszczalne również jest przeprowadzenie mediacji w postępowaniu odwoławczym, a także postepowaniach

Newsletter – X/20

Pracownicze Plany KapitałoweUwaga! Z dniem 27 października mija ważny termin dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie uruchomienia u siebie Pracowniczych Planów Kapitałowych w związku z czym należy wybrać jedną z dostępnych w tym zakresie instytucji finansowych oraz podpisać umowę o zarządzanie PPK.Kto podlega obowiązkowi przystąpienia do PPK?·  Podmiot, który na dzień 30 czerwca 2019 r.

Polska suwerenna cyfrowo

10-15-25

UWAGA abonamenty i karnety prawne

Ranking Rzeczpospolitej. Pniemy się do góry. https://www.rp.pl/Rankingi/307279984-Ranking-Kancelarii-Prawniczych-Rzeczpospolitej-2020—wyniki.html

SKRYPT SZKOLENIA „WYKŁADNIA UMÓW I NIEKTÓRE PROBLEMATYCZNE KLAUZULE UMOWNE” r. pr. Rafał Kolano KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RAFAŁ KOLANO KATOWICE I. WSTĘP Z wieloletniej praktyki prowadzenia Kancelarii Radcy Prawnego wynika, że najczęstrze spory na tle realizacji umów wynikają z braku osiągnięcia konsensusu przez strony co do treści umowy w momencie jej zawarcia. Tekst umowy nie stanowi

Webinarium

Mecenas Rafał Kolano jako prelegent w dyskusji o wpływie cyfrowych gigantów na konkurencję i polskie MŚP, oraz sytuacji konsumentów. Jakie problemy napotykają konsumenci e-handlu i e-usług?  Jak konsument i obywatel może skutecznie dochodzić swoich praw?  Czy instytucje regulacyjne mają odpowiednie narzędzia mogące przeciwdziałać nierównej konkurencji?  Legislacja na poziomie UE oraz kwestie związane z e-handlem z

Wykład dla BIPH

W dniu 21.07.2020 odbyło się śniadanie biznesowe w Bytomskiej Izbie Przemysłowo Handlowej. Podczas tego spotkania mec Rafał Kolano omawiał wybrane zagadnienia prawa umów gospodarczych.

Tarcza 4.0

↔️Biuletyn czerwiec 2020r NEWS Tarcza 4.0  Ustawa uchwalona przez Sejm po poprawkach Senatu, czeka na podpis Prezydenta. 🔄Prawo Pracy – wprowadzono: 1. Utratę prawa pracownika do wykorzystania zaległego urlopu w terminie do 30 wrześnianastępnego roku kalendarzowego. W odróżnieniu od obowiązujących przepisów to pracodawca zadecyduje, kiedy pracownik wykorzysta zaległy urlop wypoczynkowy. Co ważne – decyzja o wykorzystaniu

TOP