UWAGA SZKOLENIE!

Największa reforma Kodeksu spółek handlowych od 20 lat zbliża się wielkimi krokami. Nowe narzędzia i obowiązki wymagają bezwzględnej wiedzy członków Zarządu i Rady Nadzorczej.  Nowe przepisy oznaczają rozszerzenie zasad odpowiedzialności – nie warto więc zwlekać z przygotowaniami. Zapraszamy na szkolenie. Już w czerwcu. Priorytetem naszych działań jest merytoryczne podejście do poruszanych zagadnień w kontekście spółek prywatnych,

Prawnicy Kancelarii włączyli się do sprawy na etapie postępowania apelacyjnego. Na skutek złożonej apelacji i reprezentacji na rozprawie, Sąd dokonał zmiany wyroku rozwodowego w zakresie powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej. 𝙋𝙤𝙬𝙮𝙯̇𝙨𝙯𝙖 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙠𝙖𝙘𝙟𝙖 𝙟𝙚𝙨𝙩 𝙚𝙛𝙚𝙠𝙩𝙚𝙢 𝙥𝙧𝙤𝙨́𝙗𝙮 𝙠𝙡𝙞𝙚𝙣𝙩𝙠𝙞.

Wyrokiem z dnia 27 stycznia 2022 roku NSA oddalił skargę kasacyjną Wojewody i potwierdził tym samym stanowisko Gminy oraz Kancelarii, że niepodjęcie uchwały na podstawie art. 28 aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym w przedmiocie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o jego nieudzieleniu, a  procedowanie nad pierwszą z uchwał

POMAGAMY

Sprawy prawne dla obywateli Ukrainy (uchodźców) bez wynagrodzenia.

Mecenas Rafał Kolano – Mediator Sądu Polubownego

Mamy przyjemność ogłosić, że Zarządzeniem Nr 73/2021 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 grudnia 2021 r. Mecenas Rafał Kolano został powołany na mediatora Sądu Polubownego przy KNF.

Wesołych Świąt!

Sygnaliści – aspekty praktyczne

„Happening na Tysiącleciu”

Orły prawa 2021

Newsletter nr 10

Mecenas Rafał Kolano został wpisany na listę zawodowych pełnomocników i uzyskał uprawnienia do reprezentacji w sprawach o udzielenie ochrony na znaki towarowe i wzory użytkowe.

TOP