Skip links

Biuletyn Nadzwyczajny


Katowice, dnia 18 marca 2020 roku

BIULETYN KANCELARII
WYDANIE SPECJALNE

Szanowni Państwo,

w ramach stałej współpracy z Państwem, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, postanowiliśmy przygotowywać informację dotyczącą przepisów prawa stosowanych w przedmiotowym przypadku. Mamy nadzieję, że poniższe informacje będą Państwu pomocne w prowadzeniu biznesu.

I Zmiany Prawa 

rząd wprowadza Tarczę Antykryzysową – pakiet działań o szacowanej wartości 211 mld zł to prawie 10% PKB. Główne założenia:• w firmach z problemami państwo przejmie finansowanie 40% wynagrodzenia, a pracodawca może obniżyć koszty osobowe o 60% jeżeli nie będzie prowadził zwolnień pracowników• państwo pokryje firmie w kłopotach blisko połowę pensji pracownika na postojowym, a jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna• samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. Zł• pracownicy mogą skorzystać w wakacji kredytowych w bankach• Polacy skorzystają z przesunięcia terminu deklaracji PIT do końca czerwca• UOKIK będzie chronił przed nieuzasadnionym wzrostem cen i niedozwolonymi praktykami na rynku pożyczek gotówkowych. • małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80% gwarancjami de minimis BGK. • firmy mogą uzyskać kapitał w Polskim Funduszu Rozwoju oraz ubezpieczenia obrotu w KUKE• firmy transportowe mogą skorzystać z leasingu ARP w odroczonymi o 3 miesiące ratami • mikrofirmy zatrudniające do 9 osób mogą uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy• przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat• przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CIT poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat w 2020 r.• firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych • premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł celem pobudzenia gospodarki poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitaleszkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię• nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych • pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na prace.•  

II Prawo Pracy 

Rząd przedstawił filary pakietu antykryzysowego dla gospodarki w związku z epidemią koronawirusa: w ramach tego pakietu m.in. pracownicy samozatrudnieni lub na umowie zlecenie mogą liczyć na wypłatę „świadczenia gwarantowanego z ZUS w wysokości około 2 tys. zł, czyli nie mniej niż 80 proc. minimalnego wynagrodzenia bez względu na to, czy to jest umowa zlecenia, czy o dzieło

III Prawo transportowe:

Wydłużono czas pracy kierowców

Mowa o następujących odstępstwach:• dzienny czas prowadzenia pojazdu wydłużono z 9 do 11 godzin,• tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (dotychczas było to 56 godzin)• łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin zamiast 90 godzin,• po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny (zamiast czterech i pół) kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut.
Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku. Odstępstwa wchodzą w życie 18 marca 2020 roku i mają obowiązywać do 16 kwietnia
2020 r

IV ZUS

Zgodnie z zarządzeniem prof. Gertrudy Uścińskiej, prezes ZUS, przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji mogą odroczyć zapłatę składek za luty, marzec i kwiecień, których termin zapłaty mija odpowiednio 10 lub 15 marca, kwietnia i maja.

V. Zamówienia publiczne

zamówienia na towary i usługi związane ze zwalczaniem COVID-19 są zwolnione z rygoru stosowania ustawy PZP

V Najbliższe plany rządu:• odroczenie płatności ZUS do czerwca bez żadnych dodatkowych kosztów, potem możliwość rozłożenia płatności na raty. Odroczone będą mogły być także płatności zaliczek PIT, CIT, VAT bez opłat prolongacyjnych.• program gwarancji de minimis od Banku Gospodarstwa Krajowego, do kwoty 80 proc. kredytu, do kwoty 3,5 mln zł. Te pieniądze powinny trafić do firmy „bardzo szybko”. Łącznie na rynek może trafić 50 mld zł, może wesprzeć 100 tys. firm.