Skip links

Wakacje ?

Urlop a Coronavirus

​W wyniku sytuacji panującej w chwili obecnej zarówno w Polsce jak i na świecie tj. występujące zagrożenie epidemiologiczne tegoroczne wyjazdy urlopowe – wakacyjne najpewniej nie odbędą się. Niewątpliwie trudno powiedzieć jak sytuacja ta będzie wyglądać w lipcu czy sierpniu bieżącego roku ale raczej już mało kto wątpi z nas, że uda nam się uporać z wirusem do tego czasu, a tym samym urlop jaki znaliśmy do tej pory musimy odłożyć na inne czasy (niestety). Zakładając, że obostrzenia  dotyczące imprez turystycznych nawet jeżeliby zostały ograniczone to raczej bardzo wątpliwe jest aby wczasy odbywały się jak przed pandemią nie tylko z uwagi na ograniczenia prawne  tym zakresie, ale również na brak chęci samych urlopowiczów z powodu panującego zagrożenia Cornoavirusem. Trudno powiedzieć jak na przełomie lipca, sierpnia sytuacja będzie wyglądać, możemy ewentualnie przypuszczać. Natomiast w tych przypuszczeniach też musimy być dość ostrożni. Nie wydaje się, iż w obecnym czasie ktoś z nas nawet jeżeli posiadałby taką możliwość (zdjęcie ograniczeń prawnych dot. imprez turystycznych – mało realne) to wyjechałby na wczasy jak dotychczas z uwagi na świadomość panującego zagrożenia nie tylko w Polsce ale i na świecie. Natomiast w sytuacji kiedy już wcześniej zarezerwowaliśmy wyjazd wakacyjny, która przypada właśnie na tegoroczny sezon urlopowy ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu COVID – 19 daje uprawnienia podróżnym w związku z odwołanym wyjazdem przez Koronowirusa. Przepis art. 15k. 1.  powołanej ustawy stanowi, że odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki. Po odstąpieniu od zawartej umowy na wyjazd urlopowy przysługiwać nam będzie zwrot uiszczonej kwoty. Pamiętać trzeba, iż ww. zwrot zainwestowanych środków pieniężnych nie będzie nam przysługiwać kiedy od umowy nie odstąpimy, a wyrazimy zgodę na otrzymanie od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Oczywiście wartość vouchera jaką otrzymamy nie będzie niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną, na którą mieliśmy się wybrać. Warto rozważyć również zastanowienie się na nie odwoływaniem wycieczki, a przesunięcie jej terminu na późniejszy okres tj. po okresie pandemii. Musimy pamiętać, iż bez względu na które z uprawnień się zdecydujemy w zakresie braku realizacji wcześniej zaplanowanego wyjazdu to nie zapominajmy o spokojnym przemyśleniu tej decyzji aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla nas samych.