Skip links

Michał Kaczyński

My nie doradzamy. My rozwiązujemy problemy.

Michał Kaczyński

Specjalista z zakresu wielu dziedzin prawa administracyjnego. Obszar jego praktyki zawodowej obejmuje m.in. kompleksową obsługę prawną inwestycji infrastrukturalnych w tym przedsięwzięć deweloperskich. Na co dzień świadczy obsługę prawną na rzecz deweloperów oraz doradza podmiotom prywatnym i podmiotom z sektora finansów publicznych.
Z powodzeniem reprezentuje inwestorów w sporach sądowych, w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi. Jest autorem publikacji w czasopismach branżowych. Wolny czas spędza na długich spacerach ze swoimi psimi przyjaciółmi.